Vrnjacka Banja – Juče je održana 20-ta sednica Štaba za vanredne situacije,prva po prestanku vanredne situacije. Sednica je počela usvajanjem zapisnika sa prethodnih sednica odnosno ohih koje su održav ane tokom vanrednog situacije.Usvojen je godišnji Plan rada Štaba za tekuću godinu.
vrnjacka banja opstina
Saniranje klizišta i zaštita od poplava uvrštene su u redovne aktivnosti,razmatran je zahtev PSD „Goč“ za plaćanje.150.000 dinara je plaćeno ovom klubu za čišćenje tri velika objekta odnosno tri hale. Pored toga oni su čistili sneg i ledenice još sa Bolnice za interne bolesti,Doma zdravlja,Zamka kulture,škole u Stanišincima,Merkura…. Stav je da bi trebalo da se plati još oko 200 hiljada dinara.

Svi zahtevi gradjana za nadoknadu štete od pasa lutalica su odobreni za plaćanje.